Intrasurance volmacht

De wereld waarin u als ondernemer in assurantie advies opereert verandert steeds sneller door internet, beloningstransparantie, wetgeving en nieuwe technologie. Dit zijn de feiten: uw klanten gebruiken het internet steeds vaker om premies te vergelijken en om verzekeringen af te sluiten. Uw adviesfunctie verschuift daarom naar de complexe producten. De aloude provisiebeloning die de financiƫle basis is van uw onderneming verandert geleidelijk in een systeem van netto premies waarbij u de kosten van uw advies rechtstreeks bij uw klant in rekening moet brengen. Of u nu naar urenfacturering of abonnementen overgaat: in beide gevallen zijn 1-post-relaties niet efficiƫnt te servicen in uw huidige kostenstructuur.

Uw leveranciers, de verzekeringsmaatschappijen, verkopen hun verzekeringen ook rechtstreeks via het internet aan uw klanten tegen lagere premies dan u zelf mag rekenen. De vraag is of dit allemaal bedreigingen zijn of juist kansen. Het antwoord is aan u. Niets doen is in ieder geval geen optie.

Wij nodigen u graag uit voor een dialoog om de gezamenlijke mogelijkheden met u in kaart te brengen. Hoe we kunnen bijdragen aan uw marktbewerking, aan uw groei, uw toekomst.