Klachtenprocedure

Wilt u een klacht indienen?

Als u een klacht heeft, verzoeken wij u om ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Dit kan snel en gemakkelijk. E-mail dan naar volmacht@intrasurance.nl

U kunt natuurlijk ook een brief sturen naar:

Intrasurance B.V.
T.a.v. de directie
Pettelaarpark 80
5216 PP ‘s- Hertogenbosch

Vermeld altijd de volgende gegevens. Dan kunnen wij u snel helpen.

Naam
Adres
Woonplaat
Telefoonnummer
Polisnummer
Soort verzekering
Omschrijving van de klacht

Wanneer kunt u antwoord op uw klacht verwachten?

Wij doen ons best om u binnen een 2 weken (10 werkdagen) een inhoudelijke reactie te geven. Heeft u een klacht of vraag die meer uitzoekwerk vereist, dan duurt het mogelijk langer voordat wij inhoudelijk kunnen reageren. In dat geval brengen wij u daarvan op de hoogte. Ook vertellen wij erbij wanneer u wel antwoord kunt verwachten

Niet tevreden over de oplossing van uw klacht?

Voor elke klacht zoeken wij naar de beste oplossing. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de oplossing die wij u bieden. Dan kunt u klagen bij een onafhankelijke scheidsrechter, een zogeheten geschilleninstantie. Hieronder leest u welke stappen u moet nemen:

Een onafhankelijke scheidsrechter

Bent u na de klacht niet tevreden over de oplossing die wij u bieden? Dan kunt u terecht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Het Kifid doet een uitspraak als een klant en een financiële dienstverlener het niet eens worden.

Hoe dient u een klacht in bij het Kifid?

Een klacht indienen bij het Kifid kan alleen per brief. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk. Stuur kopieën mee van uw eerdere klachten en van de reactie van Intrasurance B.V..

Stuur dit naar:
Postadres Kifid:
Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag Internet: www.Kifid.nl

Belangrijk:

U kunt pas bij Kifid terecht als Intrasurance B.V. uw klacht én uw vervolgklacht heeft behandeld. Dien de klacht bij Kifid in binnen drie maanden nadat Intrasurance B.V. u een antwoord heeft gestuurd.