Privacy statement

In dit privacy statement leest u welke gegevens Intrasurance van u verwerkt en waarom Intrasurance dit doet.

Intrasurance respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Bovendien verwerken we uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In de gedragscode zijn de regels van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) nader uitgewerkt voor banken en verzekeraars, lees meer hierover op www.verbondvanverzekeraars.nl en www.nvb.nl.

De verwerkingen van persoonsgegevens zijn aangemeld bij de functionaris voor de gegevensbescherming van Intrasurance, zoals beschreven in Afdeling 4 van de AVG. Deze functionaris ziet erop toe dat de verwerking binnen Intrasurance in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels. U kunt de functionaris een vraag stellen via privacy@intrasurance.nl.

Het privacy statement van Intrasurance kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op onze website. Dit privacy statement is op 15-05-2018 het laatst gewijzigd. We raden u aan dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Wat komt er in dit privacy statement aan bod?

  1. Wanneer is dit privacy statement van toepassing?
  2. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
  3. Uitleg en opbouw van dit privacy statement
  4. Welke gegevens verwerken wij en waarom?
  5. Verstrekking van uw gegevens aan derden
  6. Beveiliging en fraudebestrijding
  7. Uw rechten

1. Wanneer is dit privacy statement van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die Intrasurance verzamelt en verwerkt van (potentiële) klanten en gebruikers van haar website, apps en andere diensten.

2. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

Binnen de Intrasurance groep is Intrasurance BV, gevestigd te ‘s-Hertogenbosch aan het Pettelaarpark 80 (5216PP) (hierna te noemen: “Intrasurance”) aangewezen als de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens voor Intrasurance.nl en de onderdelen van de websites van aangesloten bemiddelaars die via Intrasurance lopen.

Intrasurance is daarom de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die binnen het toepassingsbereik van dit privacy statement vallen. In sommige gevallen delen we uw gegevens met derden. Met al deze derden hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten waarin afspraken staan die ervoor zorgen dat deze derden volgens de AVG met uw persoonsgegevens omgaan.

3. Uitleg en opbouw van dit privacy statement

In dit privacy statement beschrijven we per dienst welke persoonsgegevens Intrasurance in dit kader van u verwerkt en voor welke doeleinden we dat doen. Ook leggen we in dit privacy statement uit wat deze verwerkingen precies inhouden.

Onderaan dit privacy statement geven wij in artikel 7 aan hoe u uw nieuwe rechten in het kader van de AVG kunt uitoefenen.

4. Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Om uw contract uit te voeren hebben wij van u persoonsgegevens nodig. Hieronder geven wij de diverse verwerkingen aan die wij uitvoeren en de reden hiervan: U kunt bezwaar maken tegen de verwerkingen. Het gevolg voor de verwerkingen in artikel 4.1.1 t/m 4.3.4, 4.5.1 en 4.5.3, is dat wij geen uitvoering kunnen geven aan het contract wat u met ons heeft gesloten.

4.1 Het afsluiten, administreren en uitvoeren van uw overeenkomsten met ons

Als u klant van ons wordt, rechtstreeks of via uw adviseur of bemiddelaar, verwerken we uw gegevens voor de volgende doelen:

4.1.1 Om uw aanvraag te beoordelen, het financieel product of de dienst af te sluiten en uit te voeren

Wat houdt dit doel in?

Producten en diensten kunt u via het online aanvraagformulier op de websites van aangesloten bemiddelaars afsluiten. Wanneer wij uw aanvraag ontvangen, verwerken wij uw gegevens om het product of dienst te kunnen afsluiten en administreren.

Na ontvangst van uw aanvraag zullen we uw aanvraag beoordelen. We doen dit op basis van de gegevens die u zelf, of via uw bemiddelaar, aan ons hebt verstrekt.

Sommige financiële producten en diensten kunt u alleen ontvangen nadat u ons informatie heeft gegeven over een eventueel strafrechtelijk verleden. Wij vragen alleen naar gegevens over de periode van 8 jaar voorafgaand aan de aanvraag. In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid raadplegen wij Stichting CIS. Ook kunnen wij uw gegevens vastleggen in de databank van Stichting CIS.

Als uw aanvraag akkoord is, dan sturen we u de verzekeringsdocumentatie toe.

Intrasurance informeert u over belangrijke ontwikkelingen voor het uitvoeren van uw contract. U ontvangt informatie digitaal via de mail alsmede in uw “Mijn Intrasurance Account”, u kunt niet kiezen voor informatie per post.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken gegevens zoals uw NAW-gegevens, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens (zoals uw IBAN-nummer en of u gekozen hebt voor een maandelijkse of jaarlijkse automatische incasso), kenteken en indien nodig uw strafrechtelijke gegevens en gezondheidsgegevens.

4.1.2 Uw “Mijn Intrasurance account”

Wat houdt dit doel in?

Als u klant bent, kunt u gebruik maken van het “Mijn Intrasurance Account” van Intrasurance. We gebruiken de informatie die u verstrekt om uw account te beheren. U kunt hier zeer eenvoudig uw gegevens wijzigen, uw verzekeringen beheren, een schade melden, documenten en mails inzien en doorgaan met opgeslagen premieberekeningen. U logt in op uw “Mijn Intrasurance account” via de websites van de aangesloten bemiddelaars.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken we uw inloggegevens van uw Intrasurance account (uw inlognaam en wachtwoord), uw persoonlijke gegevens zoals uw NAW-gegevens, de specificaties van de producten en diensten die u bij Intrasurance afgenomen heeft, gegevens over schademeldingen die u doorgegeven heeft, eventuele wijzigingen die u in uw gegevens doorvoert en andere gegevens die u ons in dit verband verstrekt.

4.1.3 Om facturen te kunnen sturen en betalingen te administreren

Wat houdt dit doel in?

Wanneer u een verzekering afgesloten heeft, sturen we u per e-mail facturen voor de premie. Wanneer uw premie op onze rekening bijgeschreven is, administreren we dat u uw premie betaald heeft.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken we uw NAW-gegevens, betalingsgegevens, factuurgegevens en andere gegevens in onze klantenadministratie. Ook verwerken we voor dit doel uw basispremie, eventuele premies voor aanvullende dekkingen en premiekorting.

4.2 Om uw claim of schade af te handelen

Wanneer u een claim heeft of een schade wil melden, verwerken we uw gegevens om de claim of schade te administreren en om te bepalen of de claim of de schade voor uitkering in aanmerking komt. We verwerken uw gegevens in dit kader.

Wat houdt dit doel in?

Wanneer u een claim in wilt dienen, betrokken was bij een ongeluk of op andere wijze schade hebt geleden, kunt u dat via het online formulier “schade melden” aangeven. We verwerken dan uw gegevens om de claim of schade te administreren en om te bepalen of deze voor vergoeding in aanmerking komt.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

We verwerken voor dit doel het online ingevulde formulier “schade melden”. Hierop staan uw NAW-gegevens, polisnummer, contactgegevens, een omschrijving van wat er is gebeurd en uw ingevulde schadeformulier. Daarnaast verwerken we uw verzekeringsgegevens.

Ook zijn er schades waarvoor we u moeten vragen naar gegevens omtrent gezondheid, bijvoorbeeld als u letsel heeft opgelopen of als gevolg van ziekte een reis annuleert. Als wij gegevens van een arts of behandelaar nodig hebben zal dit in behandeling worden genomen door een medisch adviseur vanuit onze volmachtgevers. Deze medisch adviseur zal altijd eerst uw toestemming vragen. De medisch adviseur zal aangeven waarom wij deze informatie nodig hebben en welke gegevens het betreft. De medisch adviseurs zijn verantwoordelijk voor de juiste verwerking van de gegevens over uw gezondheid. De medisch adviseurs zullen enkel indien dit nodig is voor de uitvoering van hun werkzaamheden, medische gegevens opvragen. De medisch adviseurs zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim.

4.3 Om contact met u te onderhouden en uw vragen te kunnen beantwoorden

Wij bieden u graag een goede service. Hierbij hoort ook dat we u snel te woord kunnen staan via verschillende kanalen. Zo kunnen we snel reageren als u contact met ons zoekt en kunnen we vragen of klachten in behandeling nemen. Ook houden we u als klant op de hoogte van administratieve en relevante informatie omtrent de verzekeringen die u bij ons heeft lopen. In dit verband verwerken we uw gegevens voor de volgende doelen:

4.3.1 Om uw vragen en klachten te kunnen behandelen

Wat houdt dit doel in?

U kunt ons via verschillende kanalen (zoals via de Intrasurance website, per e-mail, chat, social media en/of telefoon) benaderen met vragen of klachten. Als u contact met ons opneemt zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij uw naam, contactgegevens, correspondentie met Intrasurance over uw vraag en alle overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden.

4.3.2 Om u te herinneren aan uw premieberekening

Wat houdt dit doel in?

Als u een verzekeringsaanvraag nog niet voltooid heeft, kunnen we u een e-mail sturen met een herinnering om verder te gaan met uw aanvraag. Deze extra dienst kan voordelen voor u hebben, omdat u uw aanvraag kunt voltooien zonder opnieuw de verzekering te hoeven zoeken of weer uw gegevens in te moeten vullen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel bewaren wij alle gegevens die u tot op het moment van verlaten van de verzekeringsaanvraag ingevuld heeft.

4.3.3 Om u om feedback of een beoordeling te vragen

Wat houdt dit doel in?

Wanneer u gebruik maakt van onze diensten kunnen we u een enquête sturen of u uitnodigen om een beoordeling achter te laten over uw ervaring met Intrasurance. Wilt u deze niet meer ontvangen? Dan kunt u zich eenvoudig onderaan de e-mail afmelden voor dit type e-mails door op ‘E-mail voorkeuren aanpassen’ te klikken en vervolgens het e-mail type ‘Feedback’ uit te vinken.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel gebruiken we uw contactgegevens zoals uw e-mailadres en de gegevens die nodig zijn om het doel, in dit geval het geven van een beoordeling of het invullen van een enquete, te kunnen voltooien.

4.3.4 Om u overige productgerelateerde en administratieve berichten te sturen

Wat houdt dit doel in?

We kunnen u ook andere berichten sturen die gerelateerd zijn aan uw verzekeringen, zoals hoe u contact met ons opneemt als u hulp nodig heeft, en andere noodzakelijke informatie of informatie waarvan we denken dat het nuttig voor u kan zijn bij het beheren van uw verzekeringen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel gebruiken we de gegevens die u als klant aan ons verstrekt heeft en die u terug kunt vinden in uw “Mijn Intrasurance account”.

4.3.5 Het opnemen van telefoongesprekken

Wat houdt dit doel in?

Als u uw telefoonnummer achterlaat in de eerste stap van een premieberekening, dan kan het zijn dat onze partner u belt naar aanleiding van de aanvraag. Dit veld is niet verplicht, dus u kunt er zelf voor kiezen of u dit wilt. Wanneer zij telefonisch contact met u opnemen, dan kunnen zij het telefoongesprek opnemen voor trainings- en coachingsdoeleinden, ter verificatie van en onderzoek naar opdrachten en transacties, voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen. Bij een geschil over de inhoud van opgenomen telefoongesprekken hebt u het recht om het opgenomen telefoongesprek te beluisteren of daarvan een transcriptie te ontvangen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerkt onze partner opnames van telefoongesprekken.

4.4 E-mailcommunicatie

Wij sturen u graag per mail nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen om u van dienst te kunnen zijn en u te helpen bij het maken van de juiste keuzes indien u een product of dienst af wilt sluiten. Wij gebruiken in dit verband uw gegevens voor de volgende doeleinden:

4.4.1 Sturen van onder andere relevante nieuwsbrieven, updates en aanbiedingen

Als u klant van ons bent kunnen wij u via post, e-mail of telefoon benaderen met nieuwsbrieven en aanbiedingen. We kunnen u dan service verlenen en sturen u aanbiedingen of informatie over de producten en diensten van Intrasurance. Wilt u geen e-mails meer ontvangen? Dan kunt u uzelf eenvoudig afmelden van alle e-mailcommunicatie via uw “Mijn Intrasurance account”. Ook kunt u op ieder moment uw e-mailvoorkeuren aanpassen door onderaan de e-mail op “Email voorkeuren” te klikken. U kunt dan instellen welke type e-mails u wel of niet wilt ontvangen.

Bent u geen klant van Intrasurance maar ontvangt u wel een e-mail? Dan heeft u zich daarvoor aangemeld op of buiten onze website. Ook dan kunt u zich eenvoudig voor alle marketing e-mailcommunicatie afmelden door onderaan de e-mail te klikken op “schrijf uzelf uit van alle e-mail communicatie”. U ontvangt dan geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer in uw mailbox.

Wat houdt dit doel in?

We verwerken uw contactgegevens om u relevante e-mails zoals nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen toe te sturen. Indien u deze e-mails niet meer wenst te ontvangen dan kunt u zich uitschrijven op de in de nieuwsbrief of aanbieding aangegeven wijze. U kunt verder uw instellingen voor de nieuwsbrieven, informatie en aanbiedingen wijzigen via uw “Mijn Intrasurance account”.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken we uw inschrijving voor de nieuwsbrief, uw contactgegevens (zoals uw e-mailadres) en eventueel andere gegevens die u aan ons verstrekt heeft om de e-mails relevanter en persoonlijker te maken.

4.5 Communicatie via social media

Intrasurance is actief op social media platforms zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, Whatsapp en Pinterest. Als u via social media contact opneemt met Intrasurance, verwerken we uw gegevens voor de volgende doelen:

4.5.1 Om vragen die u via social media stelt te kunnen beantwoorden

U kan op verschillende manieren met ons in gesprek gaan om informatie te verkrijgen of om vragen te stellen over uw persoonlijke situatie. Als u Intrasurance benadert via onze social media-pagina’s kan Intrasurance de gegevens die u aan ons verstrekt verzamelen. Denk hierbij aan uw (gebruikers)naam (social-ID), adres, e-mailadres, geslacht en bijvoorbeeld de gegevens die u in uw vraag aan ons met ons deelt.

Om te kunnen reageren op uw berichten vragen we u uw persoonsgegevens in een besloten bericht (Direct Message of e-mail) met ons te delen. Op deze wijze controleren wij of we met de juiste persoon in gesprek zijn en dragen wij zorg voor de veiligheid van uw gegevens. Als u gevoelige gegevens of contractgegevens aan ons vraagt, zullen wij u e-mailen of telefonisch benaderen.

Wij wijzen u erop dat er veiligere methodes zijn om met Intrasurance te communiceren, bijvoorbeeld telefonisch of via een emailbericht.

4.5.2 Acties via social media

Als u deelneemt aan acties op de social media-pagina’s van Intrasurance verwerken we uw contactgegevens om de actie uit te kunnen voeren en u te informeren over het vervolg en de uitslag van de actie. Uw contactgegevens worden bewaard zolang nodig is om de actie te kunnen uitvoeren. Als wij uw gegevens willen gebruiken voor marketingactiviteiten vragen wij daar vooraf toestemming voor. Voor de details per actie verwijzen wij u naar de actievoorwaarden van de desbetreffende actie.

4.5.3 Online conversaties over Intrasurance

Het gebeurt wel eens dat er over Intrasurance wordt gesproken in de social media. Wij zijn erg geïnteresseerd in uw mening over Intrasurance. Op deze manier kunnen wij u in de toekomst beter van dienst zijn. Als wij op social media of andere openbare bronnen lezen dat u een vraag hebt, dan gaan wij graag met u in gesprek.

4.6 Trendanalyse en webanalyse

Intrasurance doet op basis van geaggregeerde informatie onderzoek naar trends in het gebruik van haar diensten en producten. Bij het uitvoeren van deze trendanalyses verwerken wij uw gegevens om statistische analyses te kunnen uitvoeren. Daarnaast verzamelen bemiddelaars geaggregeerde data voor analyses van websitegedrag, om met de uitkomsten de website verder te verbeteren.

Wat houdt dit doel in?

Intrasurance voert onderzoek uit naar trends in de markt door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om onze huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op basis van nieuwe ontwikkelingen. Tenzij u ons hiervoor voorafgaande toestemming hebt gegeven, gebruiken wij deze onderzoeksresultaten niet voor marketing- en verkoopactiviteiten die specifiek op u zijn gericht. De resultaten van deze analyses worden uitsluitend op geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele wijze tot individuele klanten zijn te herleiden. Hetzelfde geldt voor de webanalyses die we uitvoeren.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken voor de trendanalyses gegevens zoals premies en schadelast. Voor de webanalyses verzamelen we gegevens over websitebezoekers zoals aantal unieke bezoekers, bezochte pagina’s, etc. Voor de trendanalyses en webanalyses gebruiken wij deze gegevens slechts op geaggregeerde basis. Dit betekent dat we totalen en gemiddelden zien en u niet als individueel persoon kunnen herkennen en/of analyseren.

4.7 Het raadplegen van gegevens in CIS-databank

In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid raadplegen wij uw gegevens en leggen wij uw gegevens vast in het Centraal Informatie Systeem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS) te Den Haag (Bordewijklaan 2, 2591 XR Den Haag). De doelstelling van de voor verzekeraars opgerichte Stichting CIS is risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS onderling informatie uitwisselen. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing. Zie hiervoor www.stichtingcis.nl.

5. Verstrekking van uw gegevens aan derden

Intrasurance schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in (zoals postverzending, drukkerijen, hostingdiensten en automatiseringsdienstverleners). Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, treft Intrasurance de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in dit kader noodzakelijk is. In ieder geval zullen deze derde partijen uw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Uitsluitend indien Intrasurance hiertoe wettelijk verplicht is, worden persoonsgegevens verstrekt aan fiscale autoriteiten, opsporingsinstanties zoals politie en justitie, of toezichthouders zoals De Nederlandsche Bank, Autoriteit Financiële Markten en Autoriteit Persoonsgegevens.

Intrasurance kan uw gegevens verstrekken aan zakelijke partner(s), zoals uw bemiddelaar, die u adviseert of bemiddelt tussen u en Intrasurance, en (her)verzekeraars. Met al deze derden hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten met afspraken die ervoor zorgen dat deze derden volgens de AVG met uw persoonsgegevens omgaan.

5.1 Uitwisseling van uw persoonsgegevens binnen de Intrasurance Groep

Als u klant bent van Intrasurance, wisselen we uw persoonsgegevens binnen de Intrasurance Groep uit tussen ondernemingen die werken onder de naam Intrasurance BV. Dit doen wij voor een verantwoord acceptatiebeleid en om fraude te voorkomen of te bestrijden. Maar ook voor administratieve doelen en om een totaal overzicht te hebben van de producten en diensten die u bij Intrasurance heeft. Wij kunnen u dan beter helpen als u ons belt of mailt. Ook kunnen we een ander product of andere dienst aanbieden als er een bepaalde gebeurtenis in uw leven is. Wij bieden u ook graag een totaalpakket aan diensten en producten.

6. Beveiliging en fraudebestrijding

Intrasurance heeft adequate maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Daarnaast verwerkt Intrasurance uw gegevens om fraude te bestrijden. Wij verwerken uw gegevens in verband hiermee voor de volgende doelen:

6.1 Beveiliging

Intrasurance gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Intrasurance heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.

Wij adviseren u ook zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan en uw inloggegevens, persoonsgegevens en polisnummers niet publiekelijk te delen. Bij gebruik van social media adviseren wij u uw gegevens alleen via een DM (Direct Message) met ons uit te wisselen. Openbaar gedeelde persoonsgegevens op de social mediapagina’s van Intrasurance verwijderen wij voor zover mogelijk vanwege uw privacy en veiligheid.

6.2 Om fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen

Wat houdt dit doel in?

We verwerken uw gegevens in dit verband voor fraudebestrijding en integriteitsbewaking binnen de financiële sector, zowel in het belang van onze klanten, onze medewerkers, onze organisatie als voor andere financiële instellingen buiten onze organisatie.

In het kader van de opsporing van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik houden wij ons bij het verwerken van uw gegevens ook aan het Protocol Verzekeraars en Criminaliteit van het Verbond van Verzekeraars en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem Financiële Instellingen.

Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken gegevens zoals uw contactgegevens en gegevens met betrekking tot vermeende onrechtmatige of strafbare gedragingen.

7. Uw rechten

7.1 Vragen en verzoeken om inzage, correctie

Via uw “Mijn Intrasurance account” kunt u op ieder moment zelf uw persoonsgegevens inzien en deze (laten) corrigeren. Wilt u weten of alle gegevens die Intrasurance van u heeft ook juist zijn, dan kunt u daar navraag naar doen. Binnen drie weken leveren wij een overzicht van uw gegevens zoals die bij ons bekend zijn.

U kunt bij ons een verzoek hiertoe via de mail indienen onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs op onderstaand adres:

privacy@intrasurance.nl

LET OP: u dient hierbij uw Burgerservicenummer (BSN) alsmede de foto zwart te maken of af te dekken. Dit om identiteitsfraude te voorkomen. Een handige app hiervoor is KopieID van de Rijksoverheid. 

De meeste van uw gegevens kunt u ook direct inzien via uw “Mijn Intrasurance account”.

7.2 Recht op verzet tegen profilering, recht op beperking van verwerking

Indien u geen marketinguitingen van Intrasurance wenst te ontvangen kunt u ons een mailbericht sturen met het verzoek daartoe op privacy@intrasurance.nl. Wij zullen dan geen marketinguitingen meer aan u versturen.

Ook indien u, om wat voor reden dan ook, beperking van de verwerking wenst, kunt u een verzoek indienen via een mailbericht onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs op onderstaand adres:
privacy@intrasurance.nl. Geef hierbij duidelijk aan wat u van ons verwacht en wat de reden is dat u vraagt om beperking van de verwerking. U kunt dan binnen drie weken een inhoudelijke reactie verwachten.

LET OP: u dient hierbij uw Burgerservicenummer (BSN) alsmede de foto zwart te maken of af te dekken. Dit om identiteitsfraude te voorkomen. Een handige app hiervoor is KopieID van de Rijksoverheid. 

7.3 Recht op overdraagbaarheid

Indien u wenst dat wij persoonsgegevens (zoals polisgegevens) die wij van u hebben doorsturen naar een door u gewenste partij dan kunt u hiervoor een verzoek indienen via de mail onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs op privacy@intrasurance.nl. In dit mailbericht dient u aan te geven welke informatie naar welke partij moet worden doorgestuurd en in welk formaat. Wij zullen uw verzoek dan binnen drie weken verwerken en u hierover informeren.

LET OP: u dient hierbij uw Burgerservicenummer (BSN) alsmede de foto zwart te maken of af te dekken. Dit om identiteitsfraude te voorkomen. Een handige app hiervoor is KopieID van de Rijksoverheid. 

Indien het enkel gaat om de polis gegevens dan kunt u in uw “Mijn Intrasurance Account” zelf in PDF-formaat de polissen downloaden. Deze polissen kunt u vervolgens sturen naar de gewenste partij.

7.4 Geautomatiseerde individuele besluitvorming, waaronder profilering

Wij verwerken zo veel mogelijk verzekeringsaanvragen volledig geautomatiseerd. Bent u het niet eens met deze automatische verwerking dan kunt u ons dit laten weten onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs op  privacy@intrasurance.nl. Wij zullen dan een acceptant naar uw aanvraag laten kijken en bij u op de zaak terugkomen.

LET OP: u dient hierbij uw Burgerservicenummer (BSN) alsmede de foto zwart te maken of af te dekken. Dit om identiteitsfraude te voorkomen. Een handige app hiervoor is KopieID van de Rijksoverheid. 

7.5 Recht om vergeten te worden (recht op vergetelheid)

U heeft het recht om vergeten te worden. Wij hebben echter te maken met wettelijk verplichte bewaartermijnen. Vanaf het moment dat u uw polis bij ons opzegt gaan deze bewaartermijnen lopen. Als de bewaartermijnen zijn verstreken worden al uw gegevens automatisch volledig en permanent uit ons systeem verwijderd. Wij hanteren hiervoor de fiscale bewaartermijn van 10 jaar (voor digitale dienstverlening). Voor specifieke gegevens kunnen andere wettelijke bewaartermijnen gelden. Wij bewaren gegevens enkel zolang de gegevens nodig zijn voor de uitvoering van uw offerte, polis of schade.

Indien u toch een verzoek wenst te doen om vergeten te worden kunt u dit doen via privacy@intrasurance.nl onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs.

LET OP: u dient hierbij uw Burgerservicenummer (BSN) alsmede de foto zwart te maken of af te dekken. Dit om identiteitsfraude te voorkomen. Een handige app hiervoor is KopieID van de Rijksoverheid.