Q&A

Hieronder geven wij antwoord op enkele veel gestelde vragen. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur dan een e-mail naar info@intrasurance.nl.

Wat is een gevolmachtigd agent?

Dat is een professionele financieel dienstverlener die de bevoegdheid (‘volmacht’) heeft om namens één of meerdere verzekeraars of banken rechtstreeks op te treden. Een gevolmachtigd agent doet bijna alles wat een verzekeraar, hypotheekbank of financieringsmaatschappij ook doet. Bijna, want hij draagt geen financiële risico’s. Dat is wettelijk zo geregeld. Een gevolmachtigd agent heeft een eigen vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). En is een financiële dienstverlener met een belangrijke toegevoegde waarde – zijn volmacht(en). Daardoor kan hij u beter en sneller van dienst zijn.

Kan een gevolmachtigd agent ook tussenpersoon zijn?

Ja. Het eigen volmacht bedrijf wordt dan gebruikt om de advies- en bemiddelingsactiviteiten te ondersteunen. Er zijn ook gevolmachtigd agenten die met meerdere bemiddelaars samenwerken.

Hoe weet ik of een financieel dienstverlener een gevolmachtigd agent is?

Dat kunt u meestal terugvinden op de website. Of raadpleeg uw polis. Als een polis of overeenkomst is ondertekend door de financieel dienstverlener in plaats van door de verzekeringsmaatschappij of bank, hebt u vrijwel zeker te maken met een gevolmachtigd agent. U kunt ook het register van financieel dienstverleners op www.afm.nl raadplegen; de ledenlijst van de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven vindt u op www.nvga.org.

Hoe word ik daar wijzer van?

Een financieel dienstverlener die niet alleen tussenpersoon is maar ook gevolmachtigd agent, biedt u veel voordelen. Hij behandelt, accepteert en verwerkt aanvragen voor verzekeringen, financieringen, hypotheken of andere financiële producten volledig zelfstandig, dus zonder tussenkomst van verzekeraar of bank. Dat is sneller en efficiënter. U loopt daarbij geen enkel risico: banken en verzekeraars zijn gebonden aan wat de financiële dienstverlener als hun gevolmachtigd agent met u heeft afgesproken.

En bij schade?

De financiële dienstverlener regelt dat als gevolmachtigd agent ook allemaal zelf. Wel zo fijn als u prijs stelt op goede, snelle en persoonlijke service zonder bureaucratische omwegen.

Levert de gevolmachtigd agent ook maatwerk?

Of het nu gaat om het verzekeren van een auto of wagenpark, een woonhuis of fabriekscomplex of een individuele of collectieve ziektekostenverzekering, de gevolmachtigd agent is een professional die het juiste financiële product kan leveren. De gevolmachtigd agent kan u naast standaard financiële producten van banken en verzekeraars ook maatwerk leveren in de vorm van een eigen volmacht product. Hij kan de prijs of voorwaarden van een standaard maatschappijproduct zelf aanpassen. Hij kan ook een nieuw financieel product samenstellen als dat beter aansluit bij uw situatie. Boven een dergelijke polis of overeenkomst komt vaak de kantoornaam van de gevolmachtigd agent te staan. De gevolmachtigd agent kan ook zelf een nieuw financieel product ontwikkelen en dat onder eigen merknaam op de markt brengen. Een eigen volmacht product is het ‘huismerk’ van de gevolmachtigd agent.

Hoe kan ik zien of ik een volmacht product heb?

De polis of overeenkomst is in dat geval ondertekend door de gevolmachtigd agent zelf. Dat doet hij namens een of meer verzekeringsmaatschappijen of banken. Die worden ook wel risicodragers genoemd en staan apart op de polis of overeenkomst vermeld.

Is het er meer dan één, dan wordt hun aandeel vermeld. Bij verzekeringen bijvoorbeeld:

50% verzekeringsmaatschappij X,
30% verzekeringsmaatschappij Y en
20% procent verzekeringsmaatschappij Z.

Is een volmacht product even goed als een maatschappijproduct?

Ja. De risicodragers zijn immers altijd bekende maatschappijen. Bij uw aanvraag, polis beheer en schadeafwikkeling heeft u echter maar met één vertrouwde dienstverlener te maken: de gevolmachtigd agent.

Moet ik een gevolmachtigd agent extra betalen voor zijn diensten?

Nee. Gevolmachtigd agenten nemen verzekeraars en banken veel werk uit handen. Daarvoor ontvangen zij van deze partijen een aparte vergoeding. U betaalt niets extra’s.

Deze aparte vergoeding is alleen bestemd voor de volmacht werkzaamheden. Verricht de gevolmachtigd agent ook andere diensten, zoals advisering en bemiddeling, dan wordt hij daarvoor op dezelfde wijze betaald als andere tussenpersonen. Dat kan via de premie, een vaste service fee, een uurtarief of op abonnementsbasis. Vraag uw gevolmachtigd agent naar zijn Dienstenwijzer of Dienstverleningsdocument. Daarin leest u alles over zijn dienstverlening en honorering.

Hoe onafhankelijk is de gevolmachtigd agent?

De gevolmachtigd agent heeft een volmacht van één tot soms tientallen verzekeraars en banken. Daar kan hij zelfstandig voor optreden. Maar hij is niet verplicht om financiële producten onder te brengen bij de partijen waarvan hij een volmacht heeft. Wel zal hij in beginsel kiezen voor een volmacht product, omdat hij de dienstverlening aan u dan helemaal in eigen hand heeft. Hij zal natuurlijk wel kijken of dit product passend is voor uw situatie.

Kan ik veilig in zee gaan met een gevolmachtigd agent?

Zeker! Een gevolmachtigd agent voldoet volledig aan de eisen die door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn gesteld. Bovendien stellen banken en verzekeraars die een volmacht aan een financieel dienstverlener verlenen nog eens extra voorwaarden aan vakbekwaamheid, transparantie en integriteit. De meeste gevolmachtigd agenten zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) die eigen kwaliteitsnormen hanteert.