Roltransparantie

Wij hechten veel waarde aan duidelijkheid. Wij vinden het daarom belangrijk dat het duidelijk is wie welke rol vervult bij uw verzekering.

Intrasurance BV treedt op als gevolmachtigd agent. Dit doen wij in een volmachtconstructie met meerdere volmachtgevers (verzekeraars). Op uw polisblad staat altijd duidelijk vermeld welke volmachtgever dit betreft. Hierop vermelden wij namelijk wie uw verzekeraar is en wie uw tussenpersoon. Deze tussenpersoon is dus geen gevolmachtigd agent, maar treedt op als uw adviseur.

Ook bij de ondertekening van uw polis vermelden wij wie de verzekeraar is. Wij ondertekenen onze polisbladen met Intrasurance BV / <naam van de desbetreffende verzekeraar>.
Op deze manier is het dus altijd duidelijk wie uw gevolmachtigd agent, uw tussenpersoon en uw verzekeraar is.

Onder de Intrasurance groep valt ook onze eigen bemiddelaar zijnde Verzekeruzelf.nl.

Binnen het volmachtbedrijf treden wij op als ‘gevolmachtigde’ van de volgende verzekeraars (volmachtgevers):

  • Accredited-EU
  • Anker
  • ARAG
  • ASR
  • AWP P&C S.A
  • Fatum
  • Hiscox
  • Nationale Nederlanden
  • VVAA
  • Rhion Versicherung

Als ‘gevolmachtigde’ zijn wij binnen de afspraken die wij hiervoor met verzekeraars hebben gemaakt, bevoegd om verzekeringsrisico’s zelfstandig te beoordelen en bij acceptatie hiervoor een verzekeringspolis af te geven. Schadeclaims worden door ons zelfstandig behandeld en afgewikkeld. Doordat zowel de bemiddelings- als volmachtactiviteiten bij ons onder één dak plaatsvinden, zijn wij in staat om maatwerk en extra service te verlenen.

Verzekeruzelf BV treedt namens de klant op als ‘bemiddelaar’, terwijl Intrasurance BV namens genoemde verzekeraars optreedt als ‘gevolmachtigde’. Onze organisatie is hierbij zo ingericht, dat wij op adequate wijze de belangen van onze klant en die van verzekeraars in het oog houden. Mocht zich toch een conflicterende situatie voordoen, bijvoorbeeld bij de beoordeling van een risico of bij een schadeclaim, dan wordt de kwestie via onze interne procedure behandeld.

Verzekeruzelf is een volledig zelfstandig bedrijf, verzekeraars hebben hierin geen aandelenbelang.

Het kan zijn dat u vragen heeft over onze rol als adviseur of als gevolmachtigde agent. U kunt hiervoor dan contact opnemen via onze contactgegevens. Wij geven u dan graag verdere uitleg. In geval van een klacht verwijzen wij u naar onze klachtenprocedure.


Wilt u meer weten over onze rol als gevolmachtigd agent? Lees dan de brochure van de NVGA: uw financieel dienstverlener is gevolmachtigd agent.