VM & Kwaliteit

Volmacht

Intrasurance B.V. is een gevolmachtigd agent van verzekeraars. Dit betekent dat wij diverse werkzaamheden uit handen nemen van deze verzekeraar. Bijvoorbeeld het ontwikkelen en aanbieden van verzekeringsproducten, schadebehandeling en premie-incasso. Voor u levert dit veel voordelen op. U bent snel in het bezit van de polis en de schade wordt snel en deskundig behandeld.

De verzekeraars waarvan wij volmacht hebben gekregen zijn:

Accredited-EU, Anker, ARAG, ASR, AWP P&C S.A, Fatum, Hiscox, Nationale Nederlanden, Vivat, VVAA en Rhion Versicherung.

Geen van deze verzekeraars heeft een aandelenbelang van ons bedrijf. Wij zijn dan ook een volledig zelfstandig en onafhankelijk werkend bedrijf.

In principe lopen de contracten via u en ons via uw assurantietussenpersoon. Het kan voorkomen dat u rechtstreeks informatie van ons ontvangt. U ontvangt deze informatie op grond van wet en regelgeving of bindende zelfregulering van het Verbond van Verzekeraars. Uiteraard mag u voor vragen of klachten contact met ons opnemen.

Kwaliteitsgarantie

Intrasurance B.V. is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA).

Om lid te zijn van deze organisatie moeten wij voldoen aan een kwaliteitsnormering. Volgens de daarin gestelde eisen beschikken wij over een regeling voor conflicterende situaties. Deze regeling zorgt er voor dat in geval van tegengestelde belangen het klantbelang wordt gewaarborgd. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de NVGA : www.nvga.org.

Fouten maken is menselijk

Een vergissing, een verkeerde inschatting, een misverstand, het hoort er allemaal bij. Maar één zo’n moment van onachtzaamheid kan grote gevolgen hebben. Grote gevolgen voor u als onze klant, voor onszelf en voor ons bedrijf. Intrasurance B.V. is dan ook verzekerd tegen de gevolgen van fouten, vergissingen e.d. via een uitstekende beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Toezicht AFM

Intrasurance B.V. is aangesloten bij de Autoriteit Financiële Diensten (AFM) onder nummer: 12011777. De AFM houdt toezicht op het gedrag van iedereen die actief is op de markt van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. Wat kunt u als consument van dit toezicht verwachten? En welke stappen dient u zelf te nemen? Meer informatie kunt u vinden op www.afm.nl.

Kifid

Intrasurance B.V. is aangesloten bij de Kifid onder nummer: 300.007910. Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening is een onafhankelijke scheidsrechter waar u, als consument, een klacht kunt indienen over uw financiële dienstverlener. Als een klant en een financiële dienstverlener het niet eens worden, doet het Kifid een uitspraak. In een relatief korte tijd wordt er in overleg met de betrokken financiële dienstverlener geprobeerd om een oplossing te vinden voor uw klacht.

Het Kifid is opgericht door de genoemde brancheorganisatie en wordt gefinancierd door de stichting Kifid. Deze stichting heeft overigens geen enkele invloed op de manier waarop een zaak wordt behandeld. Bovendien is de onafhankelijkheid van de Ombudsman en de Geschillencommissie die uw klacht behandelen, gewaarborgd door hun reglementen en de wijze van hun benoeming. Via www.kifid.nl kunt u toegang krijgen tot de Ombudsman.

Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt. De AP houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. De Privacy Officer van Intrasurance B.V. is bij de AP geregistreerd.

KvK

Intrasurance B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17140695. Meer informatie vindt u op de website van de www.kvk.nl.