Waarborgfonds

Kan ik een claim indienen bij het waarborgfonds?

In Nederland bent u verplicht uw voertuig tegen Wettelijke Aansprakelijkheid (WA) te verzekeren. Dit wil zeggen dat u verzekerd bent wanneer u schade aan een ander voertuig aanbrengt. Degene die schade heeft kan uw verzekeringsmaatschappij voor de schade aanspreken. 

Soms is het bijvoorbeeld niet bekend wie de schade aan het voertuig veroorzaakt heeft. Dan komt het Waarborgfonds in actie. Het Waarborgfonds wordt gefinancierd door alle verzekeringsmaatschappijen in Nederland met verzekeringen voor motorvoertuigen. Indirect betaalt u mee aan het Waarborgfonds als u een verzekerd motorrijtuig heeft. 

Wanneer komt het Waarborgfonds in actie?

Het Waarborgfonds komt in de volgende vijf gevallen in actie:

  1. Wanneer niet bekend is wie de schade veroorzaakte;
  2. Wanneer het schadeveroorzakende motorrijtuig niet verzekerd is; 
  3. Wanneer het schadeveroorzakende motorrijtuig gestolen is en de bestuurder van de diefstal weet; 
  4. Wanneer de verzekeringsmaatschappij niet in staat is te betalen; 
  5. Wanneer de bezitter van het voertuig een vrijstelling van de verzekeringsplicht heeft.

Let op! De voorwaarde is dat de aansprakelijkheid van de veroorzaker vaststaat.

Aanspraak doen op een vergoeding door het Waarborgfonds?

Dan moet u aan de volgende eisen voldoen: 

  1. Er is schade aan een voertuig, fiets, huis, tuin of er is letselschade;
  2. De schade is veroorzaakt door een motorvoertuig; 
  3. De aanrijding vond plaats in Nederland; 
  4. U deed binnen 14 dagen na het ontstaan van de schade aangifte bij de politie.

Voldoet u niet aan de voorwaarden? Dan is een claim indienen bij het Waarborgfonds niet mogelijk.